atsisėdimas

atsisėdimas
atsisėdìmas sm. (2); Sut 1. KI119atsėsti 1 (refl.): Apie atsisėdimą [vagone] nebuvo ko galvoti: visi suolai buvo užgulti Pt. 2. sing. baldai sėdėti: Padarytų kokį atsisėdìmą žmonims Gr. Graži bažnyčia, ir atsisėdìmo daug Dkš. 3.atsėsti 6 (refl.): Naujas atsisėdìmas KI80. \ sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; pasėdimas; persėdimas; prisėdimas; susėdimas; užsėdimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atsisėdimas — atsisėdi̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsėdimas — antsėdìmas sm. (2), ančsėdimas (1) → antsėsti 3: Toks ančsėdimas buvo – baisu! DūnŽ. sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; pasėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsėdimas — apsėdìmas sm. (2) DŽ1, apsėdimas (1); Sut, LL129 1. BPI279 → apsėsti 14: Nuo velnio apsėdìmo nėra vaisto Ds. Tfu! čia buvo piktosios dvasios apsėdimas, tfu! – susipurtino boba LzP. Dvejokias apsėdimas žmogaus nuog velino SPII46. 2. → apsėsti 15 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atasėdis — atãsėdis sm. (1) atsisėdimas: ^ Veselia lūpom atavėpis, ė žmogui atãsėdis Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsėdimas — išsėdìmas sm. (2) → išsėsti 3: Ilgai truko išsėdimas iš laivo rš. sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; pasėdimas; persėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusėdimas — nusėdìmas sm. (2) 1. → nusėsti 9: Buvo toks vakaras po saulės nusėdimo rš. 2. GTŽ → nusėsti 15: Kraujo nusėdìmas DŽ1. Eritrocitų nusėdimas pagreitėja sergant sunkiomis infekcinėmis ligomis, tuberkulioze V.Laš. | Lėšų nusėdimas ETŽ. sėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasėdimas — pasėdìmas sm. (2) 1. refl. KI119 → pasėsti 1 (refl.). ×2. → pasėsti 6; valdoma žemė, paveldėtas turtas: Ir davė jiemus pasėdimą Egipto žemėj Ch1Moz47,11. Tuose linksmuose metuose sugrįšit kiekvienas pasėdimop savo Ch3Moz25,13. sėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persėdimas — sm. (1) DŽ1 → persėsti 2: Buvo daug persėdimų, visur reikėjo ilgai laukti traukinių, diližanų A.Vien. sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisėdimas — prisėdìmas sm. (2) 1. → prisėsti 1. | refl.: Pasiutęs prisisėdimas, neatsitrauka DūnŽ. 2. DŽ1 → prisėsti 4: Vienu prisėdimù čia visko nepadarysi – čia reikia atsidėjimo Mrj. Kiek te taisymo – tik prisėdìmas Sdk. Tu mezgi, Maryt, tuo pačiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susėdimas — susėdìmas sm. (2) DŽ1 1. → susėsti 1: Susėdimo už stalo tvarka buvo tradicinė, kiekvienas šeimos narys turėjo savo pastovią vietą rš. 2. J nuosėdų nusistovėjimas, nugulimas. 3. Sut susirinkimas, susiėjimas: Ant šventų susėdimų jūsų brš. | refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”